เฟอร์นิเจอร์

ห.จ.ก รินทร์ทอง ทวีทรัพย์

กระเบื้องยาง เสื่อน้ำมัน ผ้าฟาง ผ้ากันไฟ ผ้าดิบ Gotaxtile ใยสังเคราะห์ พรมเวที พรมทอ เบาะหวาย เบาะไม้ ยางกัยลื่นสระน้ำ พรมดักฝุ่น ตัดเย็บพลาสติดใส

2 ซ4 ถ.รามคำแหง60 แขวงบางกะปิ ก.ท.ม.10240 Tel : (662 ) 377-5547-8 081- 373-5190

  0813735190    เว็บไซต์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.