Jackie Sound : ให้เช่าเครื่องเสียงคุณภาพ

ให้เช่าเครื่องเสียง YAMAHA‎ เช่าไฟ แสงสี เวที คาราโอเกะ Effect บริการงานทุกระดับ รับประกันความพอใจ‎

www.jackiesound.com