ทางรอด! SME ก่อนเสี่ยงปิดกิจการ


ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อมีผู้ชนะย่อมต้องมีคนแพ้ ซึ่งหากใคร แข็งแกร่งไม่พอก็ต้องถอยออกไปจากวงแข่งขัน ทำให้แต่ละปีจะพบว่ามีธุรกิจเอสเอ็มอี ปิดตัวลงเป็นจำนวนไม่น้อย โดยคาดว่าปี พ.ศ.2562 จะมีธุรกิจปิดตัวลงประมาณ 23,000 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว อยู่ใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ค้าปลีก ค้าส่ง ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ข้อมูลจาก : K SME inspired, FEB,2020